Theoretical and practical aspects of the efficiency of application of mineral fertilizers encapsulated with polyethylene terephthalate

dc.citation.epage101
dc.citation.issue2
dc.citation.spage95
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.affiliationLviv State University of Life Safety
dc.contributor.authorSynelnikov, Serhiy
dc.contributor.authorMalovanyy, Myroslav
dc.contributor.authorNahurskyy, Oleh
dc.contributor.authorLuchyt, Liubov
dc.contributor.authorPetrushka, Kateryna
dc.contributor.authorTymchuk, Ivan
dc.contributor.authorStokaliuko, Oleh
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-12-13T13:44:07Z
dc.date.available2020-12-13T13:44:07Z
dc.date.created2020-02-10
dc.date.issued2020-02-10
dc.description.abstractThe environmental impact of residual mineral fertilizers not utilized by plants is analyzed. It is shown that this negative effect extends to all elements of the environment: soil, atmosphere, hydrosphere. The perspective of the application of encapsulated mineral fertilizers that allow prolonged release of plant nutrients is outlined. The appliccation of modified polyethylene terephthalate (PETF) as a capsule-forming material for encapsulated mineral fertilizers is proposed. PET modification and fertilizer encapsulation technologies have been tested. The dynamics of the release of nutrients from fertilizers encapsulated by PET has been studied. The kinetics of watercress salad growth with the use of granular and encapsulated fertilizers has been investigated.
dc.format.extent95-101
dc.format.pages7
dc.identifier.citationTheoretical and practical aspects of the efficiency of application of mineral fertilizers encapsulated with polyethylene terephthalate / Serhiy Synelnikov, Myroslav Malovanyy, Oleh Nahurskyy, Liubov Luchyt, Kateryna Petrushka, Ivan Tymchuk, Oleh Stokaliuko // Environmental Problems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 5. — No 2. — P. 95–101.
dc.identifier.citationenTheoretical and practical aspects of the efficiency of application of mineral fertilizers encapsulated with polyethylene terephthalate / Serhiy Synelnikov, Myroslav Malovanyy, Oleh Nahurskyy, Liubov Luchyt, Kateryna Petrushka, Ivan Tymchuk, Oleh Stokaliuko // Environmental Problems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 5. — No 2. — P. 95–101.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/ep2020.02.095
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/55689
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofEnvironmental Problems, 2 (5), 2020
dc.relation.references[1] Baliuk S. and Lisovyi M.: Kontseptsiia ahrokhim. zabezpech. zemlerobstva Ukrainy na period do 2015 r. Miskdruk, Kharkiv 2009.
dc.relation.references[2] Bulyhin S.: Agroecological j., 2015, 1, 36.
dc.relation.references[3] Javorov V.M.: Ahrochimija. Pytannja, vidpovidi, testovi zavdan. FOP Sysyn O.V., Kamianets Podilskyi 2012.
dc.relation.references[4] Jarchow M., Liebman M.: GCB Bioenergy, 2013, 5, 281. https://doi.org/10.1111/j.1757-1707.2012.01186.x
dc.relation.references[5] Hrekov V., Datsko N., Poshediv N., Datsko M.: Okhorona rodiuchosti gruntiv, 2008, 4, 46.
dc.relation.references[6] Miliutenko T., Demydov O., Sherstoboieva O.: Agroecological j., 2014, 1, 60
dc.relation.references[7] Yahodyn B., Zhukov Yu., Kobzarenko V.: Ahrochimija. Kolos, Moskva 2002.
dc.relation.references[8] Topolnyi F. P. et al.: Gruntoznavstvo z osnovamy heolohiï ta heohrafija gruntiv [vyd. 3-te vypr., i dopov.]. Kirovohrad 2014.
dc.relation.references[9] Natkina N.: Fermerske hospodarstvo, 2010, 8, 15.
dc.relation.references[10] Hospodarenko H.: Ahrokhimiia mineralnykh dobryv. Naukovyi svit, Kyiv 2003.
dc.relation.references[11] Tomaszewskaa M., Jarosiewiczb A.: Desalination, 2006, 198 1-3, 346. https://doi.org/10.1016/j.desal.2006.01.032
dc.relation.references[12] http://www.gpa.unep.org/gpnm.html
dc.relation.references[13] Chuchvaha I., Volkohon K.: Agroecological j., 2013, 2, 75
dc.relation.references[14] Yashchenko L., Osetska A.: Visn. Kharkivskoho natsional. ahrarnoho univers. Ser. : Hruntoznavstvo, ahro-khimiia, zemlerobstvo, lisove hospodarstvo, 2013, 2, 100.
dc.relation.references[15] Zaryshniak A., Lisovyi M.: Suchasni systemy udobrennia silskohospod. kultur u sivozminakh z riznoiu rotatsiieiu za osnovnymy gruntovo-klimatych. zonamy Ukrainy. Ahrarna nauka, Kyiv, 2008.
dc.relation.references[16] Mokliachuk L., Zhukorskyi O. et al.: Agroecological j., 2012, 2, 36.
dc.relation.references[17] Lopushniak V., Veha N.: Visn. ahrarnoi nauky Prychornomoria, 2015, 2, 2(1), 30.
dc.relation.references[18] Fitieiev A., Semenov D., Miroshnychenko M. et al.: Visn. ahrarnoi nauky, 2013, 7, 16.
dc.relation.references[19] Telehuz O., Kit M.: Ahroekolohichna otsinka gruntiv : monohraf. LNU im. I. Franka, Lviv 2013.
dc.relation.references[20] Pyrohovskaia H., Kotovych Y., Kraevskyi A. et al.: Medlennodeistv. udobrenyia. Bel.NYYPA, Mynsk 2000.
dc.relation.references[21] Kaminskyi V., Saiko V., Shevchenko I. et al.: Suchasni systemy zemlerobstva i tekhnoloh. vyroshchuvannia silskohospodars. kultur. “Edelveis”, Kyiv 2012.
dc.relation.references[22] Kraievskyi O., Osipov V., Kraievskyi O.: Visn. Sumskoho derzhav. Univers. Ser.: Ekonomika, 2013, 2, 20.
dc.relation.references[23] Vashchuk V., Nahurskyi O.: Zbirnyk materialiv mizhnarod., nauk.-pr. konf. “1-y vseukr. zizd ekolohiv. Vinnytsia : “UNIVERSUM”, Ukraine, Vinnytsia 2011, 135.
dc.relation.references[24] Dietzel, R., M.E. Jarchow, M. Liebman: Crop Science, 2015, 55, 1. https://doi.org/10.2135/cropsci2014.08.0572
dc.relation.references[25] Vashchuk V., Nahurskyi O.: Visn. KrNU im. M. Ostrohradskoho 2010, 6 (65), 152.
dc.relation.references[26] Moroz O., Malovanyi M., Synelnykov S., Nahurskyi O., Petrushka I., Tymchuk I.: Vseukr. nauk.-metod. konf. “Upravlinnia yakistiu pidhotovky fakhivtsiv”, Ukraine, Odesa, 2019, 114.
dc.relation.references[27] Hak V.: Rozrobka ta vlastyvosti plivkoutvoriuv. dlia fleksohrafskykh farb na osnovi vtorynnoho polietylentereftalatu. Dys. na zd. vch. st. kand. tekhn. nauk., NU “Lvivska politekhnika”, Lviv, 2011.
dc.relation.references[28] DSTU EN 13266:2017 Dobryva upovilnenoi dii. Vyznachennia dii pozhyvnykh rechovyn. Metod dlia pokrytykh dobryv (EN 13266:2001, IDT).
dc.relation.references[29] Nagursky O., Malovanyy M., Sinelnikov S., Vashchuk V.: Sci. Bull. UNFU, 2015, 25(8), 139. https://doi.org/10.15421/40250823
dc.relation.references[30] Nahurskyy O., Malovanyy M., Synelnikov S., Tymchuk I., Krylova G.: Еnviron. Probl., 2020, 5 (1), 35. https://doi.org/10.23939/ep2020.01.035
dc.relation.references[31] Aamer Ali Shah, Hasan F., Hameed A., Ahmed S.: Biotechnol. Advances, 2008, 26 (3), 246. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2007.12.005
dc.relation.referencesen[1] Baliuk S. and Lisovyi M., Kontseptsiia ahrokhim. zabezpech. zemlerobstva Ukrainy na period do 2015 r. Miskdruk, Kharkiv 2009.
dc.relation.referencesen[2] Bulyhin S., Agroecological j., 2015, 1, 36.
dc.relation.referencesen[3] Javorov V.M., Ahrochimija. Pytannja, vidpovidi, testovi zavdan. FOP Sysyn O.V., Kamianets Podilskyi 2012.
dc.relation.referencesen[4] Jarchow M., Liebman M., GCB Bioenergy, 2013, 5, 281. https://doi.org/10.1111/j.1757-1707.2012.01186.x
dc.relation.referencesen[5] Hrekov V., Datsko N., Poshediv N., Datsko M., Okhorona rodiuchosti gruntiv, 2008, 4, 46.
dc.relation.referencesen[6] Miliutenko T., Demydov O., Sherstoboieva O., Agroecological j., 2014, 1, 60
dc.relation.referencesen[7] Yahodyn B., Zhukov Yu., Kobzarenko V., Ahrochimija. Kolos, Moskva 2002.
dc.relation.referencesen[8] Topolnyi F. P. et al., Gruntoznavstvo z osnovamy heolohiï ta heohrafija gruntiv [vyd. 3-te vypr., i dopov.]. Kirovohrad 2014.
dc.relation.referencesen[9] Natkina N., Fermerske hospodarstvo, 2010, 8, 15.
dc.relation.referencesen[10] Hospodarenko H., Ahrokhimiia mineralnykh dobryv. Naukovyi svit, Kyiv 2003.
dc.relation.referencesen[11] Tomaszewskaa M., Jarosiewiczb A., Desalination, 2006, 198 1-3, 346. https://doi.org/10.1016/j.desal.2006.01.032
dc.relation.referencesen[12] http://www.gpa.unep.org/gpnm.html
dc.relation.referencesen[13] Chuchvaha I., Volkohon K., Agroecological j., 2013, 2, 75
dc.relation.referencesen[14] Yashchenko L., Osetska A., Visn. Kharkivskoho natsional. ahrarnoho univers. Ser. : Hruntoznavstvo, ahro-khimiia, zemlerobstvo, lisove hospodarstvo, 2013, 2, 100.
dc.relation.referencesen[15] Zaryshniak A., Lisovyi M., Suchasni systemy udobrennia silskohospod. kultur u sivozminakh z riznoiu rotatsiieiu za osnovnymy gruntovo-klimatych. zonamy Ukrainy. Ahrarna nauka, Kyiv, 2008.
dc.relation.referencesen[16] Mokliachuk L., Zhukorskyi O. et al., Agroecological j., 2012, 2, 36.
dc.relation.referencesen[17] Lopushniak V., Veha N., Visn. ahrarnoi nauky Prychornomoria, 2015, 2, 2(1), 30.
dc.relation.referencesen[18] Fitieiev A., Semenov D., Miroshnychenko M. et al., Visn. ahrarnoi nauky, 2013, 7, 16.
dc.relation.referencesen[19] Telehuz O., Kit M., Ahroekolohichna otsinka gruntiv : monohraf. LNU im. I. Franka, Lviv 2013.
dc.relation.referencesen[20] Pyrohovskaia H., Kotovych Y., Kraevskyi A. et al., Medlennodeistv. udobrenyia. Bel.NYYPA, Mynsk 2000.
dc.relation.referencesen[21] Kaminskyi V., Saiko V., Shevchenko I. et al., Suchasni systemy zemlerobstva i tekhnoloh. vyroshchuvannia silskohospodars. kultur. "Edelveis", Kyiv 2012.
dc.relation.referencesen[22] Kraievskyi O., Osipov V., Kraievskyi O., Visn. Sumskoho derzhav. Univers. Ser., Ekonomika, 2013, 2, 20.
dc.relation.referencesen[23] Vashchuk V., Nahurskyi O., Zbirnyk materialiv mizhnarod., nauk.-pr. konf. "1-y vseukr. zizd ekolohiv. Vinnytsia : "UNIVERSUM", Ukraine, Vinnytsia 2011, 135.
dc.relation.referencesen[24] Dietzel, R., M.E. Jarchow, M. Liebman: Crop Science, 2015, 55, 1. https://doi.org/10.2135/cropsci2014.08.0572
dc.relation.referencesen[25] Vashchuk V., Nahurskyi O., Visn. KrNU im. M. Ostrohradskoho 2010, 6 (65), 152.
dc.relation.referencesen[26] Moroz O., Malovanyi M., Synelnykov S., Nahurskyi O., Petrushka I., Tymchuk I., Vseukr. nauk.-metod. konf. "Upravlinnia yakistiu pidhotovky fakhivtsiv", Ukraine, Odesa, 2019, 114.
dc.relation.referencesen[27] Hak V., Rozrobka ta vlastyvosti plivkoutvoriuv. dlia fleksohrafskykh farb na osnovi vtorynnoho polietylentereftalatu. Dys. na zd. vch. st. kand. tekhn. nauk., NU "Lvivska politekhnika", Lviv, 2011.
dc.relation.referencesen[28] DSTU EN 13266:2017 Dobryva upovilnenoi dii. Vyznachennia dii pozhyvnykh rechovyn. Metod dlia pokrytykh dobryv (EN 13266:2001, IDT).
dc.relation.referencesen[29] Nagursky O., Malovanyy M., Sinelnikov S., Vashchuk V., Sci. Bull. UNFU, 2015, 25(8), 139. https://doi.org/10.15421/40250823
dc.relation.referencesen[30] Nahurskyy O., Malovanyy M., Synelnikov S., Tymchuk I., Krylova G., Environ. Probl., 2020, 5 (1), 35. https://doi.org/10.23939/ep2020.01.035
dc.relation.referencesen[31] Aamer Ali Shah, Hasan F., Hameed A., Ahmed S., Biotechnol. Advances, 2008, 26 (3), 246. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2007.12.005
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1111/j.1757-1707.2012.01186.x
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.desal.2006.01.032
dc.relation.urihttp://www.gpa.unep.org/gpnm.html
dc.relation.urihttps://doi.org/10.2135/cropsci2014.08.0572
dc.relation.urihttps://doi.org/10.15421/40250823
dc.relation.urihttps://doi.org/10.23939/ep2020.01.035
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2007.12.005
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2029
dc.rights.holder© Synelnikov S., Malovanyy M., Nahurskyy O., Luchyt L., Petrushka K., Tymchuk I., Stokaliuk O., 2020
dc.subjectgranulated mineral fertilizers
dc.subjectencapsulated mineral fertilizers
dc.subjectenvironment
dc.subjectnutrients
dc.subjectpolyethylene terephthalate
dc.subjectrelease
dc.titleTheoretical and practical aspects of the efficiency of application of mineral fertilizers encapsulated with polyethylene terephthalate
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2020v5n2_Synelnikov_S-Theoretical_and_practical_95-101.pdf
Size:
446.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2020v5n2_Synelnikov_S-Theoretical_and_practical_95-101__COVER.png
Size:
392.88 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.04 KB
Format:
Plain Text
Description: