Гармонізація фінансової звітності: міжнародний досвід та українська практика

Date
2012
Authors
Кузіна, Р. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Визначено сутність поняття «гармонізація». Розглянуто етапи гармонізації фінансової звітності на регіональному й міжнародному рівні. Визначені недоліки в рефор муванні чинної облікової системи в Україні, надано пропозиції з удосконалення законо- давчого регулювання процесів гармонізації звітності українських підприємств до МСФЗ. Was defined the concept of "harmonization". The stages of the harmonization of financial reporting at the regional and international level were examined. Were identified the weaknesses in the reform of the current accounting system in Ukraine, suggestions on improving the legislative regulation of the processes of harmonization of Ukrainian companies reporting to the IFRS were offered.
Description
Keywords
Citation
Кузіна Р. В. Гармонізація фінансової звітності: міжнародний досвід та українська практика / Р. В. Кузіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 721 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 126–131. – Бібліографія: 11 назв.