Дослідження процесу остигання будівлі в умовах припинення теплопостачання

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наведено теоретичні розрахунки та дані експериментальних досліджень часу остигання будівлі в умовах існуючих систем опалення в холодний період року при застосованні режиму періодичної роботи системи опалення, що часто приймається для зменшення енергоспоживання будівель. При такому режимі роботи системи опалення розрахункові параметри мікроклімату підтримуються системою тільки на час експлуатації будинку за часом доби і днями тижня, у неробочий час система опалення не працює або підтримує мінімально допустимі температурні показники для швидкого виходу на нормовані параметри або забезпечення попередження замерзання теплоносія у водяних системах опалення. Теоретичний розрахунок виконано для громадської будівлі шестиповерхового учбового корпусу за умови використання зазначеного принципу роботи системи опалення. Експериментальні дослідження виконано в умовах застосування системи електричного радіаторного та підлогового опалення, що дало змогу розширити межі вимірювання та визначати розрахункові температури в приміщеннях при температурних показниках, за яких використання системи водяного опалення є аварійно небезпечним. Представлено розрахунок часу остигання будинку до мінімально встановленої температури під час вимикання системи опалення, що особливо важливо при аварійних відключеннях теплопостачання для визначення припустимого часу виконання ремонтних робіт. The article presents the theoretical calculations and the experimental research time cooling of the building in terms of existing heating systems during the cold season while to using periodic mode of heating, which is often taken to reduce energy consumption of buildings. In this mode, the heating system design parameters microclimate support system only for the duration of the building on time of day and day of the week, the time off the heating system is not working or supported minimum allowable temperature to quickly enter the normalized settings or software prevent freezing of the coolant in water systems heating. Theoretical calculations made for building provided use of the principle of the heating system. Experimental studies done in terms of application of the electric radiator and underfloor heating, which allowed to expand the boundaries of measurement and calculation to determine the temperature in the room at a temperature, at which the system of water heating emergency is dangerous. The calculation time cooling the building to the minimum set temperature when disconnecting heating system, which is especially important during emergency shutdown heat to determine the allowable time repair.

Description

Keywords

остигання будівлі, періодична робота системи опалення, температурні показники, акумуляція теплоти, енергоспоживання, cooling buildings, periodic operation of the heating system, temperature, accumulation of heat energy, еnergy consumption

Citation

Дослідження процесу остигання будівлі в умовах припинення теплопостачання / О. М. Голишев, А. О. Голишев, Д. В. Михалків, Е. В. Серебреніков // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. – 2016. – № 844. – С. 58–63. – Бібліографія: 5 назв.