Cтруктурна поведінка твердих розчинів у системі PrCoO3-PrFeO3

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Методом порошкової дифракції рентгенівського та синхротронного випромінювання досліджено кристалічну структуру нових змішаних кобальтитів-феритів празеодиму PrCo1-xFexO3, одержаних твердофазним синтезом на повітрі при 1300 C. Встановлено, що всі синтезовані зразки мають ромбічно деформовану структуру перовськіту, ізоструктурну до PrFeO3 та PrCoO3. Одержані значення структурних параметрів вказують на утворення неперервного твердого розчину в системі PrFeO3-PrCoO3. Особливістю твердого розчину PrCo1-xFexO3 є перетин параметрів елементарних комірок та утворення розмірно тетрагональних та кубічних структур за певних співвідношень Fe/Co. Crystal structure of new mixed praseodymium cobaltites-ferrites PrCo1-xFexO3, obtained by solid state reaction in air at 1300 oC, has been studied by means of X-ray powder diffraction technique applied laboratory and synchrotron radiation sources. It was found that all samples synthesized adopt orthorhombic perovskite structure, isostructural with PrFeO3 and PrCoO3. The obtained values of structural parameters indicate the formation of continuous solid solution in the system PrFeO3-PrCoO3. Peculiarity of the PrCo1-xFexO3 solid solution is the lattice parameter crossover and appearance of dimensionally tetragonal and cubic structures at certain Fe/Co ratios.

Description

Keywords

змішані кобальтити-ферити, перовскит, кристалічна структура, тверді розчини, термічне розширення, mixed cobaltites-ferrites, perovskite, crystal structure, solid solutions, thermal expansion

Citation

Харко О. В. Cтруктурна поведінка твердих розчинів у системі PrCoO3-PrFeO3 / О. В. Харко, Л. О. Василечко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 734 : Електроніка. – С. 119–126. – Бібліографія: 23 назви.