The use of social marketing to the promotion оf energy-efficient construction

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Energy-efficient buildings or passive in the coming years should become a standard in Poland and Europe. Energy-efficient buildings are generally more expensive than traditional, so there are some psychological barriers before making a decision on their implementation. Despite a significant increase in awareness of investors in this area it is essential to disseminate knowledge about the need and benefits coming from the use of such solutions. Changing standards for buildings results from changes in building regulations, the use of various forms of financial support and educational activities. Different types of promotional and educational activities increase the public awareness about the positive effects of the construction of buildings with high energy efficiency. One of the promotional campaigns conducted in 2014 in Poland was a campaign under the title “The house, which saves me”, whose aim was to promote the construction of passive, energy-saving and renewable energy sources. This campaign was based on the creative idea of showing that a passive or energy-saving and using renewable energy sources building can reduce expenses of the owner, who can allocate funds for a variety of different consumer goods. It was assumed that this way of promotion will convince many investors to build their own home with the possibility of taking out a loan and its repayment of savings due to minimized maintenance fees. Енергоефективні, або пасивні будинки в найближчі роки повинні стати нормою в Польщі та Європі. Енергоефективні споруди, як правило, є дорожчими ніж традиційні, а це означає, що є якісь психологічні бар’єри перед прийняттям рішення щодо їх будівництва. Незважаючи на значне збільшення усвідомлення інвесторів в цій сфері, важливо розповсюджувати знання щодо необхідності та вигоди від використання таких об’єктів. Недостатньо зміни стандартів для споруд, що пов’язана зі зміною будівельних законів – необхідне використання різних форм фінансової підтримки та розвиток освітньої діяльності. Потрібно також використовувати різні типи рекламних та освітніх заходів, що підвищують знання громадськості про позитивні ефекти будівництва споруд з високою енергоефективністю. Однією з рекламних кампаній, проведених в 2014 році, в Польщі була акція під назвою “Дім, який економить для мене”. Її мета – сприяння будівництву пасивних енергозберігаючих споруд, що використовують відновлювальні джерела енергії. Ця кампанія була основана на креативній ідеї, яка повинна пояснити суть пасивного, або енергозберігаючого будинку і використання поновлюваних джерел енергії. З їх використанням знизити витрати власника, а зекономлену частину можна використати на різні споживчі товари. Передбачалося, що такий спосіб переконає багатьох інвесторів, щоб побудувати свій власний будинок з можливістю отримання кредиту і його погашення завдяки економії експлуатаційних ресурсів.

Description

Keywords

energy efficient building, promotion, social marketing, енергоефективна будівля, просування по службі, соціальний маркетинг

Citation

Sowier-Kasprzyk I. The use of social marketing to the promotion оf energy-efficient construction / Izabella Sowier-Kasprzyk, Adam Ujma // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. – 2016. – № 844. – С. 316–324. – Bibliography: 20 titles.