Конкурентноспроможність випускника як показник якості освітнього середовища вищого навчального закладу

dc.citation.conferenceУправління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи
dc.citation.epage42
dc.citation.journalTitleУправління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті професора Петра Столярчука, Львів
dc.citation.spage40
dc.contributor.affiliationУніверситетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка
dc.contributor.authorБратко, М.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.temporal11–12 травня 2017 року
dc.date.accessioned2018-06-15T07:36:34Z
dc.date.available2018-06-15T07:36:34Z
dc.date.created2017-02-11
dc.date.issued2017-02-11
dc.format.extent40-42
dc.format.pages3
dc.identifier.citationБратко М. Конкурентноспроможність випускника як показник якості освітнього середовища вищого навчального закладу / М. Братко // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті професора Петра Столярчука, Львів, 11–12 травня 2017 року. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — С. 40–42. — (Управління якістю у сфері освіти, науки та промисловості).
dc.identifier.citationenBratko M. Konkurentnospromozhnist vypusknyka yak pokaznyk yakosti osvitnoho seredovyshcha vyshchoho navchalnoho zakladu / M. Bratko // Upravlinnia yakistiu v osviti ta promyslovosti: dosvid, problemy ta perspektyvy : tezy dopovidei III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii pamiati profesora Petra Stoliarchuka, Lviv, 11–12 travnia 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — P. 40–42. — (Upravlinnia yakistiu u sferi osvity, nauky ta promyslovosti).
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/41893
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofУправління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті професора Петра Столярчука, Львів, 2017
dc.relation.references1. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну/Пер. с нем. В. Седельника и Н. Федоровой; Послесл. А. Филиппова./ Ульріх Бек. – М: Прогресс-Традиция, 2000. – 384 с.
dc.relation.references2. Братко (Сорока) М. В. Сутнісний зміст поняття „освітнє середовище ВНЗ‖ / М. В. Братко (Сорока) // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т проблем виховання НАПН України. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – № 18 – С. 50—55.
dc.relation.references3. Word Economic Forum 2016. Future for Jobs Report [Electronic resource]. – Access mode : http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf.
dc.relation.referencesen1. Bek U. Obshchestvo ryska. Na puty k druhomu modernu/Per. s nem. V. Sedelnyka y N. Fedorovoi; Poslesl. A. Fylyppova./ Ulrikh Bek, M: Prohress-Tradytsyia, 2000, 384 p.
dc.relation.referencesen2. Bratko (Soroka) M. V. Sutnisnyi zmist poniattia "osvitnie seredovyshche VNZ‖, M. V. Bratko (Soroka), Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka. Psykholohiia. Pedahohika: zb. nauk. pr., Kyiv. un-t im. Borysa Hrinchenka, In-t problem vykhovannia NAPN Ukrainy, K., Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka, 2012, No 18 – P. 50-55.
dc.relation.referencesen3. Word Economic Forum 2016. Future for Jobs Report [Electronic resource], Access mode : http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf.
dc.relation.urihttp://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
dc.rights.holder© Національний університет «Львівська політехніка», 2017
dc.rights.holder© М. Братко, 2017
dc.subject.udc378
dc.subject.udc37.014
dc.subject.udc37.063
dc.titleКонкурентноспроможність випускника як показник якості освітнього середовища вищого навчального закладу
dc.typeConference Abstract

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2017_Bratko_M-Konkurentnospromozhnist_vypusknyka_40-42.pdf
Size:
948.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2017_Bratko_M-Konkurentnospromozhnist_vypusknyka_40-42__COVER.png
Size:
520.77 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.95 KB
Format:
Plain Text
Description: