Вплив транзитної витрати води на роздачу та притік крізь насадки в напірному трубопроводі

Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Експериментально досліджувався вплив транзитної витрати води на шляхову її роздачу на початковій ділянці та притік у середній і кінцевій ділянках трубопроводу, оснащеного насадками, на який діяв зовнішній напір. Кутам b між векторами швидкостей потоку в трубопроводі та струменів, які приєднувались крізь насадки, надавали значень: 0o ; 45o ; 90o ; 135o ; 180o . Значення кутів b на ділянці від’єднання струменів були відповідно на 180o градусів більшими. Діаметр трубопроводу D=20.18 мм, насадок – d=8.02 мм. Відстані між насадками – 180 мм, а їх кількість – 11. Напір води зовні трубопроводу змінювали в межах 1200-2000 мм, транзитну витрату на його вході – 3,5–155,0 см3 / с , критерій Рейнольдса ReD – 12711–15926. Збільшення витрати транзитного потоку Qtr спричинявало посилення нерівномірності розподілу робочих напорів і розподілу витрат води уздовж трубопроводу на ділянці її роздачі. На ділянці збирання спостерігалась зворотна тенденція. Кількість насадок, крізь які роздавалась вода, зростала із збільшенням Qtr . При куті b = 315o довжина ділянки роздачі води була найкоротшою. The Influence of transitional flow rate of water upon dispensing along its path in the initial segment and upon its inflow in the middle and terminal segment of a pipeline equipped with nozzles under the action of external hydraulic head is experimentally investigation. The angle b between vectors of the velocities of the stream in the pipeline and the inflowing jets through the nozzles were assigned the following values: 0o ; 45o ; 90o ; 135o ; 180o . The values of the angle b in the segment of outflowing jets were correspondingly greater by 180o . The diameter of the pipeline D=20.18 mm, the diameter of the nozzle d=8.02 mm. The distances between the nozzle were 180 mm, and the number of them was 11. The value of hydraulic parameters of the stream was being varied within the following ranges: water head outside the pipeline from 1200 to 2000 mm; transitional flow rate at its inlet from 3.5 to 155.0 cm3 / s ; Reynolds criterion from 12711 to 15926. The increase in the flow rate Qtr of transitional stream caused enhance of ununiformity of distribution of working heads and that of flow rates of water along the pipeline in the segment of its dispensing. In the collecting segment, reverse tendency was observed. The number of nozzles through which water was dispensed increased with the increase of Qtr , For Qtr £ 20 cm3 / s no dispersion of water was observed. For the angle b =135o in the segment of dispersion, which corresponded to b =135o in the segment of collection, the water was dispensed through the least number of nozzles, and the length of the segment of water dispersing was the shortest one.
Description
Keywords
розподільний трубопровід, трубопровід-збирач, рух рідини зі змінною витратою, distributive pipeline, collector pipeline, variable flow rate fluid flow
Citation
Чернюк В. В. Вплив транзитної витрати води на роздачу та притік крізь насадки в напірному трубопроводі / В. В. Чернюк, В. В. Іванів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. – 2016. – № 844. – С. 216–227. – Бібліографія: 10 назв.