Індукція біогенезу пероксисом у дріжджів Candida pseudotropicalis за умов утилізації олеату й етиламіну

No Thumbnail Available

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Львівський національний університет імені Івана Франка

Abstract

Дріжджі C.pseudotropicalis здатні утилізувати олеат і етиламін за наявності глюкози як джерела вуглецю. Оптимальним для нагромадження біомаси в разі додавання 0,1% глюкози виявилось внесення олеату концентрацією 0,5 і 1,0%. Оптимальними для росту клітин концентраціями етиламіну є 1,0% – без додавання глюкози й 0,5% у разі додавання 1,0% глюкози. Активність амінооксидази була вищою в клітин, вирощених та інкубованих у середовищі з 0,5% етиламіном і 1,0% глюкозою, порівняно з клітинами, для яких етиламін був єдиним джерелом і азоту, і вуглецю. Вперше в клітинах дріжджів C.pseudotropicalis виявлено пероксисоми під час утилізації олеату й етиламіну – відомих індукторів біогенезу цих мікротілець.
Yeasts C. pseudotropicalis are capable to utilize oleate and ethylamine in the presence of glucose as carbon source. Oleate concentrations 0.5% and 1% with addition of glucose revealed optimal to cells growth.Concentrations for cells growth of ethylamine – 1% without glucose in cultivation medium and 0.5% with 1% glucose was optimal. Aminooxidase activity revealed high in cells cultivated and incubated in growth medium with 0.5% ethylamine and 1% glucose, when compare with cells, to which ethylamine was accecible as sole nitrate and carbone source. Appearance of peroxisomes in C.pseudotropicalis cells during utilization of known inductors of this microbody biogenesis – oleate and ethylamine, was demonstrared first.

Description

Keywords

пероксисоми, peroxisomes, біогенез, biogenesis, амінооксидаза, aminooxidase, олеат, oleate, етиламін, ethylamine

Citation

Індукція біогенезу пероксисом у дріжджів Candida pseudotropicalis за умов утилізації олеату й етиламіну / І. Б. Русин, О. М. Мороз, С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, О. Р. Кулачковський // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2002. – Випуск 28. – С. 261–269. – Бібліографія: 23 назви.