Система обміну повідомленнями та опрацювання даних еколого-природничих спільнот

Abstract

Із урахуванням розвитку технологічних інструментів проаналізовано інформаційні системи, які для комунікації із користувачем використовують онлайн-застосунки для обміну повідомленнями. Зазначено, що цей процес у розробленій системі підтримки прийняття рішень для обліку та опрацювання даних еколого-природничих спільнот раціональніше реалізовувати за допомогою чат-бота як програмованого застосунку, у якому використовується запропонований алгоритм взаємодії із користувачем. Інформацію бот надає у вигляді текстових або аудіоповідомлень. Перевагою вибраної концепції подання інформації є зручність та мобільність використання розробленого онлайн-застосунку для обміну повідомленнями на різних платформах: на стаціонарних комп’ютерах, на смартфонах, на планшетах тощо. Однією зі сфер застосування розробленої системи підтримки прийняття рішень із інтеграцією чат-бота в онлайн-застосунку для обміну повідомленнями є управління еколого-природничими спільнотами, зокрема садовим кооперативом.
With the development of technological tools, it is increasingly common to meet systems which are using online messaging applications for communication with users. This process occurs with the help of so-called chatbots. Chatbot is a programmable application in which the algorithm of interaction with the user, provided by developers, is implemented. The bot provides information in the form of text or audio messages. This concept of information sharing is very convenient and mobile since the vast majority of online messaging applications are available on different platforms: desktops, smartphones, tablets etc. Accordingly, the user can access the information provided by the chatbot using any device with the necessary system requirements which is available in a certain period of time.

Description

Keywords

садовий кооператив, чат-бот, прийняття рішень, комунальні послуги, інтеграція, еколого-природничі спільноти, garden cooperative, chatbot, decision making, utilities, integration

Citation

Кунанець Н. Е. Система обміну повідомленнями та опрацювання даних еколого-природничих спільнот / Наталія Кунанець, Орест Жмуркевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. — № 11. — С. 30–38.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By