Investigation of indoor air quality and its impact on human activity - case study

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

This paper presents the partial results of human presence impact on indoor air quality in a monitored office room. Indoor air temperature, relative humidity and carbon dioxide concentration are recorded in the investigated room during the operation. Simultaneously, the heartbeat (pulse) and blood pressure of respondents are determined. During the measurements, the investigated room was occupied only by one person. These measurements were repeated several times. Respondents were of different sex, different weight and different age. Measurements were carried out during activities: sedentary office work using computer, exercises for squat and exercises on the stationary bike. The aim of the research work is to determine the relationship between the activities and the determined mentioned factors. Measurements of the heartbeat and blood pressure of respondents were realized in order to investigate the impact of their variation on perceived indoor air quality. The obtained boundary conditions will have a positive contribution to a healthy indoor environment. It can be concluded that the carbon dioxide concentration, measured or calculated inside a room, is the most appropriate parameter of indoor air, based on which the ventilation equipment must operate in order to ensure the indoor air quality. Optimally placed air quality devices and sensors and an appropriate automation system can effectively maintain the indoor air quality at comfortable levels. Наведено часткові результати впливу людської присутності на якість повітря в приміщенні в досліджуваній офісній кімнаті. Температура повітря в приміщенні, відносна вологість і концентрація діоксиду вуглецю реєструються в досліджуваному приміщенні під час роботи. Одночасно визначають серцебиття (пульс) і кров'яний тиск респондентів. У процесі вимірювань досліджуване приміщення було зайняте лише однією людиною. Ці виміри було повторено декілька разів. Респонденти були різної статі, різної ваги і різного віку. Виміри проводили за такої інтенсивності роботи: сидяча робота в офісі, з використанням комп'ютера, вправи на присідання і вправи на велотренажері. Метою дослідницької роботи є визначення взаємозв'язку між інтен- сивністю роботи і зазначених факторів. Вимірювали пульс та артеріальний тиск респондентів з метою вивчення впливу їх зміни на якість повітря у приміщенні. Отримані граничні умови матимуть позитивний вплив на створення комфортного внутрішнього мікроклімату середовища. Можна зробити висновок про те, що концентрація діоксиду вуглецю, яка вимірюється або обчислюється всередині приміщення, є найбільш відповідним параметром повітря в приміщенні, на підставі чого повинно працювати вентиляційне обладнання для забезпечення якості повітря в приміщенні. Оптимально розміщені пристрої, датчики і відповідна система автоматизації може ефективно підтримувати якість повітря в приміщенні на комфортному рівні.

Description

Keywords

measurement, carbon dioxide, temperature, relative humidity, apartment, temperature, blood pressure, pulse, градусні вимірювання, двооксид вуглецю, температура, артеріальний тиск, частота серцевих скорочень

Citation

Kapalo P. Investigation of indoor air quality and its impact on human activity – case study / P. Kapalo, F. Domnita, O. Voznyak // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. – 2016. – № 844. – С. 278–283. – Bibliography: 11 titles.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By