Lab-scale study on nitrogen transformations in constructed wetlands for wastewater treatment

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Constructed wetlands (CWs), also known as planted soil filters, are low cost and energy efficient systems for wastewater treatment that are able to remove polluting organic matter, nutrients and pathogens from sewage. Nonetheless present understanding of underlying microbial mechanisms, like nitrogen transformation, is only fragmentary. Thus, this study aims to investigate the role of different nitrogen transformation processes and especially the abundance of anammox bacteria and its correlation to nitrogen removal and further physicochemical parameters in the root zone of CW. Біоінженерні ставки (БС) є низькозатратними та енергоефективними системами, що здатні видаляти органічні забруднення, біогенні елементи та патогенні мікроорганізми зі стічних вод. Однак сучасне розуміння мікробних механізмів, що лежать в основі процесу, як, наприклад, трансформація сполук азоту, є лише поверхневим. Тому метою даних досліджень є визначення ролі різних механізмів трансформації сполук азоту у БС, з детальним вивченням наявності та поширення анаммокс бактерій та їх впливу на ефективність усунення азоту та інші фізико-хімічні параметри у фільтруючій товщі БС.
Description
Keywords
Citation
Shved O. M. Lab-scale study on nitrogen transformations in constructed wetlands for wastewater treatment / O. M. Shved, V. P. Novikov, P. Kuschk // Фітогормони, гумінові речовини та інші біологічно активні сполуки для сільського господарства, здоров'я людини і охорони навколишнього середовища: матеріали доповідей IX Міжнародної конференції daRostim 2013, 7–10 жовтня 2013 року, Львів / Державний фонд фундаментальних досліджень України, Національний університет "Львівська політехніка", Приватний інститут прикладної біотехнології daRostim ; [відповідальний редактор В. Новіков]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 165–166. – Bibliography: 4 titles.