Вплив крайових структур форланду на особливості будови і розвиток Альпійсько-Карпатської та Кримсько-Кавказької складчастих систем

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НТШ

Abstract

На прикладі структури Альпійського складчастого поясу взагалі й окремих ланок зокрема показана залежність структурного рисунку і будови складчастих областей від форми і особливостей конфіґурації краю прилеглого континентального масиву. Констатовано, що горизонтальні рухи, які генерувалися у внутрішній зоні рухомого Середземноморського поясу, визначили тектонічний стиль Альпійської складчастої системи, а форма й обриси краю форланду — диференціяцію і специфіку складчастих деформацій в її межах. Стверджено, що у процесі історико-геологічної еволюції існує взаємний, а не односторонній зв’язок форланду і складчастої области.Based on the examples of the Alpine folded belt and some parts of it is shown the dependence of the structural peculiarities and structure of the folded regions from shape and configuration of the marginal part of craton massif. It is distinguished that horizontal movements generated within inner zone of the Mediterranean folded belt determined tectonic style of the Alpine folded system and shape of the marginal part of the foreland determined the specifics of the fold deformations. It is outlined that during historical-geological evolution there is interconnection but not one-way connection between foreland and folded region.

Description

Keywords

Альпійський складчастий пояс, будова

Citation

Ступка О. Вплив крайових структур форланду на особливості будови і розвиток Альпійсько-Карпатської та Кримсько-Кавказької складчастих систем / О. Ступка // Праці наукового товариства ім. Шевченка / Наук. т-во ім. Шевченка. – Львів : НТШ, 2007. – Т. 19 : Геологічний збірник. – С. 71-78.