Analysis of wall materials according to thermal parameters

Date

2022-03-03

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Зменшення енергоспоживання у будівельному секторі України пов’язане з необхідністю термомодернізації житлового фонду і будівництвом нового житла, що відповідає вимогам енергоефективності. Проаналізовано структуру стінових матеріалів, які використовують в Україні під час зведення багатоповерхових та індивідуальних будівель, та стінових матеріалів будівель, споруджених у 60-ті роки минулого століття. Згідно із сучасними тенденціями зеленого будівництва, перевагу надають матеріалам із низьким впливом на довкілля. Наведено порівняння теплотехнічних показників найпоширеніших стінових матеріалів. Показано, що для забезпечення необхідних показників опорів теплопередачі зовнішніх стін енергоефективних будівель необхідно застосовувати cистеми фасадної теплоізоляції. Насамперед це стосується стінових конструкцій наявного житлового фонду, опір теплопередачі яких у 3–5 рази нижчий, ніж нормативний. Використання ефективних стінових матеріалів у одношаровому виконанні дає змогу забезпечити відповідність приведеної різниці температур нормативним документам. Водночас цей показник для кладки із керамічної та силікатної цегли, керамзитобетонної панелі міститься у межах 4,9–7,7 ºС та не задовольняє сангігієнічних вимог. Низький опір теплопередачі та низька теплова інерція стін із цегли та стінової керамзитобетонної панелі спричиняють підвищені показники питомих тепловтрат за опалювальний період (118,36–133,88 кВтûгод) та питомих теплонадходжень у літній період (2,03–2,43 кВтûгод), що зумовлює зростання потреби на опалення та охолодження, водночас використання ефективних стінових матеріалів відповідає принципам енерго- та ресурсоощадності.
Based on the analysis of energy consumption and carbon dioxide emissions of the construction industry, it is stated that the reduction of energy consumption in Ukraine is achieved through termomodernization of the existing building stock and build new buildings, which meet energy efficiency requirements. Comparison of thermal parameters of different wall materials are given. It is shown that multilayer wall constructions must be used to ensure the necessary indicators of external walls of energy efficient buildings. The use of effective wall materials allows to ensure compliance with the given temperature difference to regulatory documents and reducing of heat transfer by transmission during the heating season, solar heat gains during cooling season.

Description

Keywords

стіновий матеріал, енергоефективність, енергоефективна будівля, теплотехнічний параметр, опір теплопередачі, втрата теплоти, теплонадходження, житловий фонд, wall material, energy efficiency, energy efficient building, thermal parameter, resistance to heat transfer, heat transfer by transmission, solar heat gains, building stock

Citation

Marushchak U. Analysis of wall materials according to thermal parameters / Uliana Marushchak, Oksana Pozniak // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol 4. — No 1. — P. 63–70.