Синтез 3-(N-арилкарбоксамідо)-N-бензилпіридинійгалогенідів

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Ацилюванням аніліну, 1- і 2-нафтиламінів хлорангідридом нікотинової кислоти синтезовано N-(феніл, 1- і 2-нафтил)ні-котинаміди(I-III). Бензилюванням амідів I-III відповідними бензилгалогенідами у дихлоретані було добуто 3-(N-феніл-, 1-і 2-нафтилкарбоксамідо)-N-бензил-піридинійхлориди та броміди (IV-IX), 3-(N-феніл- і 1-нафтил)піридиніййодиди(X-XI). Синтезовані солі IV-XI є кристалічними речовинами,дані елементного аналізу яких відповідають їх брутто-формулам. Підтвердження будови солей IV-XI проведено за допомогою ІЧ- і ПМР-спектрів. Смуги поглинання, характерні для амідної групи, присутні в ІЧ-спектрах при частотах 750-760,1685-1710 та 3370-3380 см-1. В ПМР-спектрах цих солей є сигнали протона NH-групи при 6.03-6.12 м.ч. і метиленових протонів бензильного радикала при 3.28-3.62 м.ч. Попередніми випробуваннями встановлено, що синтезовані солі IV-XI виявляють значну антикорозійну активність у середовищі соляної кислоти та бактерицидну дію протимікроорганізмів різноготипу.

Description

Keywords

ацилювання, N-(феніл-, 1- і 2-наф- тил)нікотинаміди, 3-(N-феніл-, 1- і 2-нафтилкарбоксамідо)- N-бензилпіридинійхлориди, броміди і йодиди, антикорозійна активність, бактерицидна дія

Citation

Писаненко Д. А. Синтез 3-(N-арилкарбоксамідо)-N-бензилпіридинійгалогенідів / Д. А. Писаненко, Ю. Е. Климко, С. В. Дубська // Хімія та хімічні технології : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених CCT-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 94–95. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 6 назв.