Однофакторна економетрична модель чистого прибутку банків з приватним капіталом

Abstract

Description

Keywords

Citation

Глущенко Ю. М. Однофакторна економетрична модель чистого прибутку банків з приватним капіталом / Ю. М. Глущенко, С. В. Прокопович // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 24–25 квітня 2018 р., Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 20–21. — (Управління економікою держави в умовах євроінтеграції).