Класицизм в мистецтві України в складі Російської імперії кінця XVIII - першої пол. XIX ст.

Abstract

Description

Keywords

Citation

Шелякіна А. Класицизм в мистецтві України в складі Російської імперії кінця XVIII - першої пол. XIX ст. / Анна Шелякіна // Культурна спадщина: традиції та інновації : тези науково-практичної конференції, 27 травня 2019 року. — Львів, 2019. — С. 71–74.