Про характер західної межі Сіхоте-Алінського складчастого поясу Примор’я

Date
2007
Authors
Лосів, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
НТШ
Abstract
Стаття присвячена тектоніці західного обмеження Сіхоте-Алінського складчастого поясу. У ній зроблено короткий огляд досліджень попередників, що стосуються західного обмеження вказаного складчастого поясу. На підставі детального аналізу всіх наявних даних про характер межі між областями структурно-гединамічних комплексів, історії розвитку розломів у різних тектонічних одиницях, палін- спатичних реконструкцій зроблено висновок про те, що західна межа Сіхоте-Алінського складчастого поясу в межах Примор’я представлена комбінацією фраґментів різнотипних порушень, які відрізняються між собою часом утворення та морфологічними особливостями. Висловлено припущення, що утворення Бікінської СФЗ можуть бути фраґментами фронтальної частини шар’яжу Центральної СФЗ.The article is devoted to tectonics of the western border of Sihote-Alin’ folded belts. The short review of the previous investigations concerning the western border of the mentioned folded belts is made. On the base of the detailed analysis all avaible data about the border between the regions of structural- geodynamic comolexes, the development history of the faults in different tectonic units, palinspastic reconstructions it is distinguished that western border of Sihote-Alin’ folded belts in Prymoria is presented by combination of the faults of different types, for them is typical different time of origin and morphological peculiarities. It is suggested that Bikin structural formation zone can be fragment of the frontal part of the Central structuralformation zone (SFZ).
Description
Keywords
Сіхоте-Алінський складчастий пояс , аналіз
Citation
Лосів В. Про характер західної межі Сіхоте-Алінського складчастого поясу Примор’я / В. Лосів // Праці наукового товариства ім. Шевченка / Наук. т-во ім. Шевченка. – Львів : НТШ, 2007. – Т. 19 : Геологічний збірник. – С. 63-70.