Метричні оцінки малих знаменників інтегральної задачі для навантаженого гіперболічного рівняння

No Thumbnail Available
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникають під час побудови розв'язку інтегральної задачі для навантаженого гіперболічного рівняння. Доказаны метрические теоремы об оценках снизу малых знаменателей, возникающих при построении решения интегральной задачи для нагруженного гиперболического уравнения. The metric theorems of the estimation of small denominators which arise under construction of the solution of the nonlocal integral problems for loaded hyperbolic equation are proved.
Description
Keywords
диференціальні рівняння, малі знаменники, міра Лебега, функція Ґріна, виняткові множини, дифференциальные уравнения, малые знаменатели, мера Лебега, функция Грина, исключительные множества, differential equations, small denominators, Lebesgue measure, Green functions, exceptional sets
Citation
Ільків В. С. Метричні оцінки малих знаменників інтегральної задачі для навантаженого гіперболічного рівняння / В. С. Ільків, М. М. Симотюк, Д. В. Хомяк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – №804 : Фізико-математичні науки. – С. 29–37. – Бібліографія: 14 назв.