Циклічність відкладів середнього-верхнього девону Придобрудзького прогину та формування нафтогазоносних горизонтів

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НТШ

Abstract

The cyclic structure of the Middle-Upper Devonian deposits are distinquished. The cycles thickness variability analysis revealed three high sea level momетts (Middle Eifelian, Early Gyvenian, Late Frasnian) and four low sea level moments (Early and Late Eifelian, Late Gyvenian, Middle Frasnian). Such sea-depth fluctuations caused certain space unhomogeneouty of cycle’s structure and it’s grouping (for 2-6) into more large units (mezocycles) re- or progressive nature. Mezocyclic structure changeabjliti caused regional, zonal and local oil-gasbearing complexes development.Середньо-верхньодевонські відклади Придобрудзького прогину характеризуються циклічною структурою (20 сульфатно-карбонатних циклітів). Верхня частина цик- літу звичайно представлена ангідритами, середня — сульфатно-карбонатними на- шаруваннями, нижня — водоростевими вапняками, з базальним кластично-пеліто- вим горизонтом. Зміни структури та потужности циклітів фіксують три момен- ти високого (середній ейфель, ранній живет, пізній фран) та чотири моменти низь- кого (ранньо- та пізньоейфельський, пізньоживетський, середньофранський) стоян- ня рівня моря. Такі коливання глибини седиментаційного басейну спричинили певну просторову неоднорідність структури циклів та їх групування (по 2 — 6) у більші одиниці (мезоцикли) ре- або проґресивної природи. Специфіка мезоциклічної струк- тури розрізу в межах окремих ділянок реґіону спричинила розвиток декількох наф- тогазоносних горизонтів локального, зонального, субреґіонального та реґіонального типів, які характеризуються специфікою розвитку біостромових роздувів.

Description

Keywords

Придобрудзький прогин, Середньо-верхньодевонські відклади

Citation

Григорчук К. Циклічність відкладів середнього-верхнього девону Придобрудзького прогину та формування нафтогазоносних горизонтів / К. Григорчук, В. Гнідець // Праці наукового товариства ім. Шевченка / Наук. т-во ім. Шевченка. – Львів : НТШ, 2007. – Т. 19 : Геологічний збірник. – С. 109-117.