До проблеми кореляції розрізів юрських відкладів у Передкарпатті зокрема та на південно-західній окраїні Східноевропейської платформи взагалі

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НТШ

Abstract

„Скелі“ вулканітів та неокомських вапняків, що простежуються у фронті Буркутського (Поркулецького) покрову, раніше приймалися за прояви неогенового магматизму у крейдовій піщаній товщі або, разом з нею, за валанжинську вулканогенно-осадову „тростянецьку“ світу чи за тектонічні останці в зоні насування покрову, „вдавлені“ в нижньокрейдові пісковики. Комплексне дослідження г. Петрос та потоку Тростянець показало, що „скелі“ є олістолітами в сеноманській олістостромі, яку пропонується виділити в ранзі „шарів“ із збереженням назви „тростянецькі“. Піщана товща, що залягає на ній, ув’язується з піщаною товщею верхньої крейди-палеогену в центральній частині Буркутського покрову. Джерелом олістолітів була кордільєра, що поставляла їх на південний захід у тростянецькі шари та на північний схід — у відклади яловецької світи.Volcanic rocks and Neocomian limestones traced in the front of the Burkut (Porkulets) thrust suggested before as an evidence of Neogene magmatisms in the Cretaceous sandstone succession or together with it as the Valangian volcanic-sedimentary Trostianets suit or as the tectonic remnants in the zone of the thrusting of nappe intruded to Lower Cretaceous sandstones. Complex investigations in the Petros Mt area and Trostianets river have demonstrated that the klippens are olistolites in Cenomanian olistostrome. This olistostrome is proposed to distinguished as layers with the name Trostianets. Capped sandstone succession is correlated with Upper Cretaceous-Paleogene sandstones of the central part of Burkut nappe. The source of the olistolites was cordillera. The olistolites were transported both towards SW into Trostianets beds and towards NE into Yalovets suit.

Description

Keywords

Citation

Кузовенко В. До проблеми кореляції розрізів юрських відкладів у Передкарпатті зокрема та на південно-західній окраїні Східноевропейської платформи взагалі / В. Кузовенко, В. Шалапінський // Праці наукового товариства ім. Шевченка / Наук. т-во ім.. Шевченка. – Л. : НТШ, 2007. – Т. 19 : Геологічний збірник. – С. 40-49.