Використання заміщених акрилоїл хлоридів для синтезу нових тіопіранотіазолідонових похідних 1,3,5-триазину

Abstract

У роботі наведені чотири різні шляхи синтезу поліциклічних конденсованих тіазолідонів з тетрагідротіо-пірановим, гідразиновим та триазиновим фрагментами,зроблене їх порівняння з точки зору зручності проведення синтезу.

Description

Keywords

1,3,5-триазин, 2-тіазолідон, реакція Дільса-Альдера

Citation

Використання заміщених акрилоїл хлоридів для синтезу нових тіопіранотіазолідонових похідних 1,3,5-триазину / Андрій Кархут, Христина Болібрух, Олексій Ковальчук, Анастасія Кудрінецька, Любов Якимів, Катерина Петрушка, Святослав Половкович // Хімія та хімічні технології : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених CCT-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 50–51. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 2 назви.