Модерна епоха як частина культурної спадщини (на прикладі Австро-Угорської імперії)

Abstract

Description

Keywords

Citation

Лехнер К. Модерна епоха як частина культурної спадщини (на прикладі Австро-Угорської імперії) / Катерина Лехнер // Культурна спадщина: традиції та інновації : тези науково-практичної конференції, 27 травня 2019 року. — Львів, 2019. — С. 54–56.