Monitoring the state of the air environment in the Lviv region

Abstract

Викладено результати моніторингу стану повітряного середовища Львівської області у 2020 р. Визначено основні джерела забруднень та наведено статистичні дані щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Незадовільний стан атмосферного повітря населених пунктів Львівської області зумовлений недотриманням підприємствами технологічного режиму експлуатації пилогазоочисного устаткування, невиконанням у встановлені терміни заходів щодо зниження обсягів викидів до нормативного рівня; низькими темпами впровадження сучасних технологій очищення викидів; відсутністю ефективного очищення викидів підприємств від газоподібних домішок. Як і в попередні роки, основний внесок у забруднення атмосферного повітря роблять підприємства енергетики, вугільної та видобувної промисловості, а також підприємства із видобування, транспортування і зберігання природного газу. Мета роботи – аналіз стану навколишнього природного середовища, природних ресурсів Львівщини, тенденції їх змін та здійснених природоохоронних заходів. Обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення в атмосферне повітря від підприємств, установ та організацій Львівської області визначено на підставі проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання на підприємствах – суб’єктах господарювання області. З метою покращення якості атмосферного повітря та зменшення викидів у атмосферне повітря розробляється проєкт Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря на 2020–2025 рр.
The article presents the results of monitoring the state of the air environment of Lviv region in 2020. The main sources of pollution are identified and statistical data on emissions of pollutants into the atmosphere are given. The aim of the work is to analyze the state of the environment, natural resources of Lviv region, trends in their changes and environmental measures. Volumes of pollutant emissions from stationary sources of air pollution from enterprises, institutions and organizations of Lviv region were determined by conducting an inventory of stationary sources of pollutant emissions into the air, types and volumes of pollutant emissions into the atmosphere by stationary sources, equipment facilities of the region.

Description

Keywords

моніторинг, повітряне середовище, граничнодопустима концентрація, забруднюючі речовини, природні ресурси, джерела викидів, monitoring, air environment, maximum permissible concentration, pollutants, natural resources, emission sources

Citation

Monitoring the state of the air environment in the Lviv region / Orest Voznyak, Yuriy Yurkevych, Oleksandr Dovbush, Olena Savchenko, Mariana Kasynets // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol 4. — No 1. — P. 49–56.