Alternative heat systems for modular buildings

Abstract

У наш час надзвичайно актуальною залишається проблема енергоощадного будівництва. Застосування альтернативних джерел енергії для теплозабезпечення будівель і споруд є одним зі шляхів вирішення проблеми раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів. У цій статті розглянуто ефективні методи використання сонячної енергії за допомогою термосифонних сонячних колекторів, інтегрованих у зовнішні огороджувальні конструкції модульного будинку. Результати досліджень показали, що для ефективної роботи термосифонного колектора площа вентиляційних отворів повинна бути в межах 0,005–0,06 м 2. Питання зниження витрат на паливно-енергетичні ресурси та зменшення впливу на навколишнє середовище, а також термінів реалізації проєктів сьогодні більш ніж актуальні для будівельних компаній і знайшли відображення у сучасному “модульному будівництві”. Тому Україні потрібно було б звернути увагу на цю сучасну будівельну систему як один зі способів вирішення проблем нестачі нових та розселення старих житлових площ. Важливим питанням під час розроблення модульних будинків залишається проблема підтримання теплового стану в приміщеннях. Потрібно враховувати можливість автономного забезпечення таких об’єктів енергоресурсами. Це можливо у разі використання альтернативних видів енергії, таких як сонячна та геотермальна енергія, а за можливості – енергія вітру та біогазу. Отже, нині технології модульного будівництва потребують комплексного підходу до вирішення питань енергоощадності та забезпечення необхідних параметрів мікроклімату в таких будинках
At present, the problem of energy-saving construction remains extremely relevant. The use of alternative energy sources for heat supply of buildings and structures is one of the ways to solve the problem of rational use of fuel and energy resources. This article considers effective methods of using solar energy with the help of thermosyphon solar collectors integrated into the external enclosing structures of a modular house. The research results showed that for efficient operation of the thermosyphon collector the area of ventilation openings should be within 0.005–0.06 m2.

Description

Keywords

термосифонний сонячний колектор, модульний будинок, сонячна енергія, параметри мікроклімату, інфрачервоне випромінювання, альтернативна енергія, thermosyphon solar collector, modular house, solar energy, energy efficiency, microclimate parameters, infrared rays, alternative energy

Citation

Alternative heat systems for modular buildings / Vasyl Zhelykh, Yurii Furdas, Mariusz Adamski, Dmytro Guzyk, Andriy Tsizda // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol 4. — No 1. — P. 57–62.