Вивчення фізико-хімічних показників виноматеріалів, отриманих при сумісному використанні Saccharomyces cerevisiae та Lactobacillus plantarum

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проведено експериментальне вивчення фізико-хімічних показників виноматеріалів, отриманих у результаті зброджування сусла винними дріжджами Saccharomyces cerevisiae та при їх сумісному використанні з молочнокислими бактеріями Lactobacillus plantarum. Отримані дані показали, що у першому випадку спостерігається накопичення спирту етилового у концентрації близько 24 %, а інтенсивність та відтінок фарбування, визначені спектрофотометричним методом свідчать про накопичення продуктів конденсації. При сумісному ж використанні вищезазначених мікроорганізмів коефіцієнт відтінку фарбування дорівнює 1,59, що може пояснюватись переважним вмістом антоціанів. An experimental study of physical and chemical parameters of wine derived from the fermentation of wort wine yeast Saccharomyces cerevisiae and their combination with a lactic acid bacterium Lactobacillus plantarum was carried out. These data showed that in the first case, the buildup of ethyl alcohol at a concentration of about 24%, and the intensity and shade of color, determined spectrophotometrically show accumulation of condensation products. When sharing the same ratio using the aforementioned microorganisms color tone is 1.59, which can be explained by the predominant content of anthocyanins.

Description

Keywords

Citation

Івахненко О. Л. Вивчення фізико-хімічних показників виноматеріалів, отриманих при сумісному використанні Saccharomyces cerevisiae та Lactobacillus plantarum / О. Л. Івахненко, О. П. Стрілець, Л. С. Стрельников // Фітогормони, гумінові речовини та інші біологічно активні сполуки для сільського господарства, здоров'я людини і охорони навколишнього середовища: матеріали доповідей IX Міжнародної конференції daRostim 2013, 7–10 жовтня 2013 року, Львів / Державний фонд фундаментальних досліджень України, Національний університет "Львівська політехніка", Приватний інститут прикладної біотехнології daRostim ; [відповідальний редактор В. Новіков]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 36.