Национальные стандарты Украины, гармонизированные с международными в области измерения теплофизических характеристик

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Подана інформація про групу національних стандартів України, гармонізованих з ISO і EN для галузі теплофізичних вимірювань в інтересах енергозбереження. Дана информация о группе национальных стандартов Украины, гармонизированных с ISO и EN для области теплофизических измерений в интересах энергосбережения. The information about the group of national standards of Ukraine harmonized with ISO and EN for thermo-physical measurements in interests of the saving energy is given.

Description

Keywords

Citation

Национальные стандарты Украины, гармонизированные с международными в области измерения теплофизических характеристик / Грищенко Татьяна, Декуша Леонид, Воробьев Леонид, Менделеева Тамара, Л. С. Мурованная // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 68. – С. 211–215. – Библиография: 21 название.