Ґеорґій Бойко - визначний український геолог-нафтовик

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НТШ

Abstract

Ґеорґій Бойко (1933 — 2002) заслужено увійшов до когорти визначних українських геологів-нафтовиків, які розвинули теорію мінеральної ґенези нафти і газу, примноживши досягнення учених львівської школи геологів-нафтовиків старшого покоління: Володимира Порфир’єва, Григорія Доленка, Еммануїла Чекалюка та ін. Окрім рис, притаманних справжньому вченому, Ґеорґій Юхимович був свідомим українським патріотом, що віддавав багато сил і часу дослідженню історії гірництва та видобутку нафти в західному реґіоні України, ролі українських учених у їх розвитку. Вагомим є його внесок у підготовку молодих науковців високої кваліфікації, розбудо- ву Української нафтогазової академії. Праці Ґеорґія Бойка відомі далеко за межами України. Як ученого і людину його поважають не тільки однодумці, а й науковці, які стоять на альтернативних теоретичних позиціях.Heorhiy Yukhymovych Boiko (1933—2002) became among famous Ukrainian petroleum geologists, who developed oil and gas mineral genesis theory adding achievements of Lviv scientists of the petroleum geologists school of the older generation — Vladimir Porfir‘ev, Hryhoriy Dolenko, Emmanuil Chekaliuk and others. Apart from features typical for true scientists, Dr. Boiko was convinced Ukrainian patriot devoting a lot of forces and time to the investigations to the history of minning and petroleum explorations in the western region of Ukraine and the role of the Ukrainian scientists in their development. Their impact to the preparing of yong scientists, the creation of the Ukrainian Petroleum Academy is considerable. The works of Dr. Boiko are known far from Ukraine. As researcher and individual he is esteemed even by scientists with alternative theoretical positions.

Description

Keywords

Citation

Колодій В. Бойко - визначний український геолог-нафтовик / В. Колодій // Праці наукового товариства ім. Шевченка / Наук. т-во ім.. Шевченка. – Л., 2007. – Т. 19 : Геологічний збірник. – С. 208-212.