Використання прямого p-n–переходу для компенсування температури злютів порівняння термопар

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Розглянуто можливість використання прямого p-n–переходу у схемах компенсації температури злютів порівняння (опорних злютів) термопари. Наведено теоретичні обґрунтування можливості використання прямого p-n–переходу у пристроях вимірювання температури. Результати моделювання в системі PSpice доводять правильність такого підходу. Рассмотрена возможность использования прямого p-n–перехода в схемах компенсации температуры спаев сравнения (опорных спаев) термопары. Приведены теоретические обоснования возможности использования прямого p-n–перехода в устройствах измерения температуры. Результаты моделирования в системе Pspice показывают правильность такого подхода. In work the opportunity of use of direct p-n–junction in compensation schemes of thermocouple cold end temperature (reference thermal junction) thermocouples is considered. Theoretical substantiations of an opportunity of use of direct p-n-transition in devices measurement of temperature are resulted. Results of the lead modelling in system Pspice show correctness of such approach.

Description

Keywords

Citation

Домінюк Т. Використання прямого p-n–переходу для компенсування температури злютів порівняння термопар / Домінюк Тарас, Мікуліч Надія // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 68. – С. 137–144. – Бібліографія: 6 назв.