Обернена задача для діагностики неоднорідної атмосфери сонця: спостереження в лінії X 4554.03 A BA II

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто обернену задачу для діагностики неоднорідної атмосфери Сонця за профілями фраунгоферових ліній, зокрема лінії іонізованого барію А4554.03 А. Стратифікація параметрів атмосфери визначається із умови найкращого узгодження теоретичних профілів з експериментальними. Задача розв'язана з використанням функцій відклику, для представлення яких використано метод коротких характеристик та тихонівських стабілізаторів. Результати тестування показують, що відтворювані параметри добре узгоджуються з вихідною моделлю в області чутливості вибраної лінії. Рассмотрено обратную задачу диагностики неоднородной атмосферы Солнца за профилями фраунгоферовых линий, в частности линии ионизированного бария А4554.03 А. Стратификация параметров атмосферы определяется из условия наилучшего согласования теоретических профилей с экспериментальными. Задача решена с использованием функций отклика, для представления которых использован метод коротких характеристик, и тихоновских стабилизаторов. В работе проведено исследование диагностических возможностей что воспроизводимые параметры хорошо согласуются с исходной моделью в области чувствительности выбранной линии. The present paper deals with the analysis of inverse problem for the diagnostics of the inhomogeneous solar atmosphere using Fraunhofer lines, particular ionized barium line λ4554.03 A. The stratification of inhomogeneity parameters is obtained from the condition of theoretical and experimental profles bestfit. When solving the problem we used the short characteristics method to represent the response functions and Tikhonov's stabilizers. This paper has studied the diagnostic capabilities of the ionized barium line λ4554.03 A. The test results show good coincidence of the reproduced parameters with the reference model in the layers of sensitivity for the selected line.

Description

Keywords

інверсні методи, перенесення випромінювання, діагностика атмосфери Сонця, инверсные методы, перенос излучения, диагностика атмосферы Солнца, inverse problem, radiative transfer, diagnostics of the solar atmosphere

Citation

Стоділка М. І. Обернена задача для діагностики неоднорідної атмосфери сонця: спостереження в лінії X 4554.03 A BA II / М. І. Стоділка, М. Ю. Скульський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 804 : Фізико-математичні науки. – С. 179–186. – Бібліографія: 24 назви.