Професійна безпека як складова підготовки фахівця

Abstract

Description

Keywords

Citation

Почапська І. Професійна безпека як складова підготовки фахівця / І. Почапська // Сталий розвиток – стан та перспективи : матеріали міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018, Львів-Славське, Україна, 28 лютого–3 березня 2018 року. — Львів : Панорама, 2018. — С. 82–83. — (Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку).