Культивування протопластів Арніки гірської в мікропотоковому Лаб-чіпі

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Для прискорення процесу скринінгу факторів, які впливають на ріст рослини і на кількість біологічно активних речовин у ній, запропоновано метод визначення оптимальних умов культивування Арніки гірської в мікропотокових пристроях. Протопласти ізольовані від рослинних клітин, введені в камеру лаб-чіпу і культивовані в ній. Вміст протопластів вилучено для визначення біологічно активних речовин (БАР) з лізатів за допомогою ультразвукової обробки. Вміст біологічно активних речовин у лізаті виявлено за допомогою рідинної хроматографії поза лаб-чіпом. Для ускорения процесса скрининга факторов, которые влияют на рост растения и на количество биологически активных веществ в нем, предложен метод определения оптимальных условий культивирования Арники горной в микропотоковых устройствах. Протопласты изолированы от растительных клеток, введенны в камеру лаб-чипа и культивируемые в ней. Содержание протопластов изъято для определения биологически активных веществ (БАВ) из лизатов с помощью ультразвуковой обработки. Содержание биологически активных веществ в лизате обнаружено с помощью жидкостной хроматографии вне лаб-чипа.

Description

Keywords

Citation

Культивування протопластів Арніки гірської в мікропотоковому Лаб-чіпі / С. Матвійків, Р. Петріна, І. Лобур, О. Швед, В. Новіков // Фітогормони, гумінові речовини та інші біологічно активні сполуки для сільського господарства, здоров'я людини і охорони навколишнього середовища: матеріали доповідей IX Міжнародної конференції daRostim 2013, 7–10 жовтня 2013 року, Львів / Державний фонд фундаментальних досліджень України, Національний університет "Львівська політехніка", Приватний інститут прикладної біотехнології daRostim ; [відповідальний редактор В. Новіков]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 82–83. – Бібліографія: 9 назв.