Титульний аркуш до "Тези науково-практичної конференції "Культурна спадщина : традиції та інновації""

Abstract

Description

Keywords

Citation

Титульний аркуш до "Тези науково-практичної конференції "Культурна спадщина : традиції та інновації"" // Культурна спадщина: традиції та інновації : тези науково-практичної конференції, 27 травня 2019 року. — Львів, 2019. — С. 77–78.