Резистивні багатоелементні сенсори температури

No Thumbnail Available
Date
2003
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Отримано вирази для екстраполяції температури за результатами її вимірювань у трьох та чотирьох точках сенсора на основі експопепційпоїмоделі профілю температури вздовж сенсора. Наведено відносні значення методичних похибок екстраполяції та викопано їх порівняння з похибками інших відомих методів. Получены выражения для экстраполяции температуры с использованием результатов ее измерения в трех и четырех точках сенсора на основании экспоненционной модели профиля температуры вдоль сенсора. Приведены относительные значения методических погрешностей экстраполяции и осуществлено их сравнение с погрешностями других известных методов. In the paper are presented the formulas of temperature extrapolation using measured temperatures at three andfour points based on exponential modeі of temperature profile along sensor. The values of methodical extrapolation relative errors are determined and they are compared with the errors of another known methods.
Description
Keywords
Citation
Дорожовець И. Резистивні багатоелементні сенсори температури / И. Дорожовець, Б. Стадник, Ф. Бернгард // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівської політехніка», 2003. – Випуск 63. – C. 63–67. – Бібліографія: 6 назв.