Автоматичне вібраційне площинне шабрування виробів

No Thumbnail Available

Date

2000

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Державного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Ехреrіmental investіgаtіоn of vіbrаtоrу оnе-sіdеd mеthod of flаt surfасеs sсrаріng оf sоft mаtеrіаls соmроnеnts оn vіbrаtоrу fіnіshіng mасhіnе wіth сіrсlе lар оsсіllаtions іs dіscussed.

Description

Keywords

Citation

Повідайло В. О. Автоматичне вібраційне площинне шабрування виробів / В. О. Повідайло, І. Д. Косар // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Державний університет "Львівська політехніка" ; редколегія: З. А. Стоцько (відповідальний редактор) [та інші]. – Львів : Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000. – Випуск 35. – С. 63–66. – Бібліографія: 3 назви.