Радіаційно-індуковані явища в халькогенідних склоподібних напівпровідниках. (Короткий огляд)

No Thumbnail Available

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Представлено результати дослідження впливу високоенергетичних іонізуючих випромінювань на фізичні властивості халькогенідних склоподібних напівпровідників. Зроблено короткий історичний огляд наукових шкіл з проблеми. Детально проаналізовано радіаційно-індуковані ефекти, спричинені дією у-квантів. Запропоновано мікроструктурні, топологічні та математичні підходи для пояснення механізмів виникнення та релаксації вказаних явищ. Investigations of the effect of high-energetic ionizing irradiations on physical properties of chalcogenide vitreous semiconductors are presented. Short historical review of scientific teams, working in this field, is made. Radiation-induced effects caused by the influence of у-quanta are analyzed in details. Microstructural, topological and mathematical approaches to the explanation of the mechanisms of these phenomena appearance and relaxation are proposed.

Description

Keywords

Citation

Радіаційно-індуковані явища в халькогенідних склоподібних напівпровідниках. (Короткий огляд) / О. Й. Шпотюк, В. О. Балицька, М. М. Ваків, Р. Я. Головчак, Т. С. Кавецький, А. П. Ковальський, А. О. Матковський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 459 : Електроніка. – С. 179–193. – Бібліографія: 70 назв.