Термоелектричний перетворювач з корекцією похибки неоднорідності

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Запропоновано та обґрунтовано конструкцію нового термоелектричного перетворювача, який забезпечує відсутність впливу набутої під час експлуатації термоелектричної неоднорідності термопар, що входять до його складу, на результат вимірювання температури (відсутність впливу похибки неоднорідності). Синтезовано систему вимірювання температури, яка взаємодіє з таким термоелектричним перетворювачем і оцінено сумарну похибку вимірювання температури за її допомогою. Предложено и обосновано конструкцию нового термоэлектрического преобразователя, обеспечивающего отсутствие влияния приобретенной в ходе эксплуатации термоэлектрической неоднородности термопар, входящих в его состав, на результат измерения температуры (отсутствие влияния погрешности неоднородности). Синтезировано систему измерения температуры, взаимодействующую с таким термоэлектрическим преобразователем и произведена оценка суммарной погрешности измерения температуры с ее помощью. It is proposed and substantiated the construction of new thermocouple in this paper. This thermocouple provides absence of influence of acquired during exploitation thermoelectric heterogeneity of thermoelectrodes on temperature measurement results (absence of heterogeneity error). Also there is synthesized temperature measurement system based on proposed thermocouple and evaluated error of temperature measurement results using this system.

Description

Keywords

Citation

Кочан О. Термоелектричний перетворювач з корекцією похибки неоднорідності / Орест Кочан // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 68. – С. 144–152. – Бібліографія: 32 назви.