До гідрогеології і гідрогеохемії Львова й околиць

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НТШ

Abstract

Підземні води зони активного водообміну в межах м. Львова й околиць охоплюють алювіяльно-болотні, алювіяльні і флювіогляціяльні четвертинні, косівські, тираські і опільські баденські відклади міоцену та маастрихтські тріщинуваті мергелі верхньої крейди. У двох останніх розповсюджені як ненапірні, так і напірні води. За хемічним складом води належать переважно до гідрокарбонатних, сульфатно- гідрокарбонатних кальцієвих, гідрокарбонатних кальцієво-натрієвих. У межах міста підземні води зазнали відчутного техногенного впливу, що проявилося у забрудненні нафтопродуктами, фенолами, важкими металами та іншими токсичними компонентами, а це унеможливлює питне використання їх. Техногенні зміни торкнулися не тільки підземних вод центральної частини міста, а й вод джерел на око- лицях, що їх, незважаючи на невідповідність нормативним документам, використовує частина населення для пиття.The underground waters of the free water exchange zone in the boundary of Lviv and outskirts are enveloped quaternary, miocene and upper cretaceous deposits. After the chemical composition these waters mainly belong to hydrocarbonate, sulphate-hydrocarbonate calcium, hydrocarbonate calcium-sodium type. In the boundary of city these waters sustained the pollution of oil produce, phenols, heavy metals and other toxic components. All of it maked the using this waters as drinking water impossible.

Description

Keywords

Citation

Колодій В. До гідрогеології і гідрогеохемії Львова й околиць / В. Колодій, Р. Паньків, О. Майкут // Праці наукового товариства ім. Шевченка / Наук. т-во ім.. Шевченка. – Л. : НТШ, 2007. – Т. 19 : Геологічний збірник. – С. 175-181.