Modelling the process of dressing the laps of vibratory finishing machine

Abstract

Description

Keywords

притир, вібровикінчувальний верстат, інерційні параметри, жорсткісні параметри, резонанс, дисипація енергії, коливна система, плоско-паралельний рух, колові коливання, lap, vibratory finishing machine, inertial parameters, stiffness parameters, resonance, energy dissipation, oscillatory system, plane-parallel motion, circular oscillations

Citation

Kuzio I. V. Modelling the process of dressing the laps of vibratory finishing machine / I. V. Kuzio, V. M. Zakharov, V. M. Korendiy // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 52. — С. 32–42.