Методика та алгоритми налагодження елеваторних вузлів теплових мереж

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Вирішено питання забезпечення якісного і ефективного теплопостачання абонентів із приєднанням до теплової мережі через елеваторний вузол з врахуванням мережевого характеру задачі. У разі надлишку розрахункового тиску на вводі абонента параметри елеваторного вузла забезпечують необхідний коефіцієнт змішування, а параметри дросельної шайби – усунення надлишкового тиску. Для визначення параметрів елеваторного вузла і дросельної шайби розроблена їх спільна математична модель з коефіцієнтами впливу суміжних віток, адаптована до мережевого підходу теорії гідравлічних кіл. Запропонований алгоритм визначення цих параметрів. Для випадку недостатнього тиску на вводі абонента, коли нема змоги забезпечити нормативні обсяги циркуляції теплоносія в мережі абонента, запропоновано алгоритм визначення параметрів елеваторного вузла з умови забезпечення необхідного обсягу тепла абонентам. The process of providing an efficient heating to customers with connection to heating network via mixing valve is presented in this paper, taking into account the network nature of the problem. In the event of excess pressure at the customer’s heat input the mixing valve parameters provide the required mixing ratio and the throttle plate parameters provide removal of excess pressure. To determine the parameters of the mixing valve and the throttle plate a common mathematical model with the influencing factors of related branches adapted to the network approach of the theory of hydraulic circuits was developed. The algorithm for determining these parameters is proposed. In case of insufficient pressure on the customer’s heat input when there is no possibility to provide regulatory throughflow of the heat carrier in the customer network, an algorithm for determining the parameters of mixing valve with the condition of the required amount of heat to subscribers is proposed.

Description

Keywords

елеваторний вузол, коефіцієнт змішування, теорія гідравлічних кіл, гідравлічний режим, mixing valve, mixing ratio, theory of hydraulic circuits, hydraulic regime

Citation

Маліновський А. А. Методика та алгоритми налагодження елеваторних вузлів теплових мереж / А. А. Маліновський, В. Г. Турковський, А. З. Музичак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 795 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – С. 16–25. – Бібліографія: 8 назв.