Постановка нестаціонарної граничної задачі фільтрування рідини у змінному пористому середовищі

Abstract

Description

Keywords

Citation

Молчанов В. Ф. Постановка нестаціонарної граничної задачі фільтрування рідини у змінному пористому середовищі / В. Ф. Молчанов // Прогресивні технології в машинобудуванні : збірник наукових праць IХ-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 03-07 лютого 2020 року, Львів-Плай. — Львів, 2020. — С. 127–129.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By