Математичне моделювання взаємодії фізико-механічних полів в кусково-однорідному анізотропному тілі із врахуванням піро- та п’єзоелектричних ефектів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Викладено принципи узагальненого підходу та алгоритм розв’язку плоскої задачі статичної електричної пружності із врахуванням п’єзоелектричного ефекту. Опрацьовано алгоритми, що ґрунтуються на запропонованих методах, а також автоматизовано математичну симуляцію взаємопов’язаних електричних та механічних полів в неоднорідних п’єзоелектричних пластинах під прямим п’єзоелектричним ефектом. The paper reveals principles of a general mathematical approach and algorithm of solving flat problem of static electric elasticity with registration piroelectric effect. Based on the suggest calculation methods algorithms have been worked out and computer- aided mathematical simulation of interrelated electric and mechanical fields in heterogeneous piezoelectric plate (bend) under direct piezoelectric effect.

Description

Keywords

Citation

Шиндер В. К. Математичне моделювання взаємодії фізико-механічних полів в кусково-однорідному анізотропному тілі із врахуванням піро- та п’єзоелектричних ефектів / В. К. Шиндер, П. А. Ткаченко, С. І. Томецька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 562 : Теорія і практика будівництва. – С. 109–114. – Бібліографія: 7 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By