Дослідження методів класифікації лісів з використанням космічних знімків високого розрізнення

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Исследованы методы контролированной классификации по минимальному расстоянию, расстоянию Махаланобиса и максимальному правдоподобию для идентификации лесов. Материалами служили космические снимки из спутников Ikonos, QuickBird и заверительная информация, полученная наземными способами. Установлено, что эффективным для классификации лесов является метод максимального правдоподобия. In this paper a research of methods for the cont rolled classification of the spectral distance, Mahalanobis distance and maximum probability to id entify forests was conducted. As a materials for the research space images of the satellites Ikonos, QuickBird and test information from ground-based methods were used. As an outcome it was identified that the maximum probability method is the most efficient one efficiency for the forest classification issue.
Description
Keywords
Citation
Бурштинська Х. В. Дослідження методів класифікації лісів з використанням космічних знімків високого розрізнення / Х. В. Бурштинська, Б. В. Поліщук, О. Ю. Ковальчук // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 78. – С. 101–110. – Бібліографія: 19 назв.