Стан та проблеми ринку лізингових послуг в Україні

Abstract

Description

Keywords

Citation

Віблий П. І. Стан та проблеми ринку лізингових послуг в Україні / П. І. Віблий, І. І. Лащик, І. Ю. Носаль // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 24–25 квітня 2018 р., Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 17–18. — (Управління економікою держави в умовах євроінтеграції).