Роль зелених насаджень в архітектурному образі міста

dc.citation.epage167
dc.citation.journalTitleМатеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених "Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення"
dc.citation.spage166
dc.contributor.affiliationНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
dc.contributor.authorКононюк, А. В.
dc.contributor.authorВакулик, І. І.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.temporal24–25 квітня 2018 р., Львів
dc.date.accessioned2020-02-27T12:33:10Z
dc.date.available2020-02-27T12:33:10Z
dc.date.created2018-04-24
dc.date.issued2018-04-24
dc.format.extent166-167
dc.format.pages2
dc.identifier.citationКононюк А. В. Роль зелених насаджень в архітектурному образі міста / А. В. Кононюк, І. І. Вакулик // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 24–25 квітня 2018 р., Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 166–167. — (Вплив глобальних політичних, соціальних та екологічних проблем на економічні процеси в державі).
dc.identifier.citationenKononiuk A. V. Rol zelenykh nasadzhen v arkhitekturnomu obrazi mista / A. V. Kononiuk, I. I. Vakulyk // Upravlinnia ekonomichnymy protsesamy na makro- i mikrorivni: problemy ta perspektyvy vyrishennia : materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii molodykh uchenykh, 24–25 kvitnia 2018 y., Lviv. — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 166–167. — (Vplyv hlobalnykh politychnykh, sotsialnykh ta ekolohichnykh problem na ekonomichni protsesy v derzhavi).
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46270
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofМатеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених "Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення", 2018
dc.relation.references1. Вакулик І.І., Шинкарук О.В. Зелені насадження парків і скверів Києва: проблема термінологічної номінації // Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Філологічні науки». 2017. № 272. С. 70-76.
dc.relation.references2. Вакулик І.І., Шинкарук О.В. Терміни-синоніми у проекції на створення реєстру цінних порід дерев та кущів // Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Філологічні науки». 2017. № С. 79-86.
dc.relation.references3. Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста / Київська міська рада (X сесія IV скликання). Рішення від 19 липня 2005 року N806/3381.URL:http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/F568AC23F047A944C22573C00053FA80 (дата звернення 12.03.2018).
dc.relation.references4. Хенгістов В. Легені мегаполісів. Чому містам потрібні зелені насадження? https://hmarochos.kiev.ua/2017/07/20/legeni-megapolisiv-chomu-mistam-potribni-zeleninasadzhennya/ (дата звернення 15.03.2018).
dc.relation.referencesen1. Vakulyk I.I., Shynkaruk O.V. Zeleni nasadzhennia parkiv i skveriv Kyieva: problema terminolohichnoi nominatsii, Visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia "Filolohichni nauky". 2017. No 272. P. 70-76.
dc.relation.referencesen2. Vakulyk I.I., Shynkaruk O.V. Terminy-synonimy u proektsii na stvorennia reiestru tsinnykh porid derev ta kushchiv, Visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia "Filolohichni nauky". 2017. № P. 79-86.
dc.relation.referencesen3. Pro zatverdzhennia Prohramy rozvytku zelenoi zony m. Kyieva do 2010 roku ta kontseptsii formuvannia zelenykh nasadzhen v tsentralnii chastyni mista, Kyivska miska rada (X sesiia IV sklykannia). Rishennia vid 19 lypnia 2005 roku N806/3381.URL:http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/F568AC23F047A944C22573C00053FA80 (Date of appeal 12.03.2018).
dc.relation.referencesen4. Khenhistov V. Leheni mehapolisiv. Chomu mistam potribni zeleni nasadzhennia? https://hmarochos.kiev.ua/2017/07/20/legeni-megapolisiv-chomu-mistam-potribni-zeleninasadzhennya/ (Date of appeal 15.03.2018).
dc.relation.urihttp://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/F568AC23F047A944C22573C00053FA80
dc.relation.urihttps://hmarochos.kiev.ua/2017/07/20/legeni-megapolisiv-chomu-mistam-potribni-zeleninasadzhennya/
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
dc.titleРоль зелених насаджень в архітектурному образі міста
dc.typeConference Abstract

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2018_Kononiuk_A_V-Rol_zelenykh_nasadzhen_166-167.pdf
Size:
196.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2018_Kononiuk_A_V-Rol_zelenykh_nasadzhen_166-167__COVER.png
Size:
500.21 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.97 KB
Format:
Plain Text
Description: