Гравіметрична мережа України: сучасний стан і перспективи розвитку

No Thumbnail Available

Date

2009

Authors

Двуліт, П. Д.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглядається сучасний стан і модернізація існуючої фундаментальної гравіметричної мережі України. Перспективним планом передбачається створити за допомогою сучасних абсолютних і відносних гравіметрів високоточну фундаментальну гравіметричну мережу і гравіметричну мережу 1- го класу на тереторії України. Наводиться густота пунктів і середня відстань між ними для вказаних гравіметричних мереж, а також даються рекомендації щодо реалізації фундаментальної гравіметричної мережі України.Рассматриваеться современное состояние и модернизация существующей фундаментальной гравиметрической сети Украины. Перспективным планом предусматривается создать с помощью современных абсолютных и относительных гравиметров высокоточную фундаментальную гравиметрическую сеть и гравиметрическую сеть 1- го класса на территорию Украины.Приводится плотность пунктов и среднее расстояние между ними для указанных гравиметрических сетей,а также даются рекомендации относительно реализации фундаментальной гравиметрической сети Украины.The present state and modemization of existing fundamental gravimetric network of Ukraine is observed.Under the perspective plan it is necessary to create highly accurate fundamental gravimetric network and gravimetric network of the 1-st class in the territory of Ukraine with the help of modern absolute and relative gravimeters.The points density and average distance betweenthem for this gravimetric networks and also the recommendation about realization of fundamental network of Ukraine are given.

Description

Keywords

гравіметрична мережа першого класу, фундаментальна мережа, абсолютні та відносні гравіметри, гравиметрическая сеть первого класса, фундаментальная сеть, абсолютные и относительные гравиметры, the 1- st class gravimetric network, fundamental network, absolute and relative gravimeters

Citation

Двуліт П. Д. Гравіметрична мережа України: сучасний стан і перспективи розвитку / П. Д. Двуліт // Геодинаміка. – 2009. – № 1 (8). – С. 44–46. – Бібліографія: с. 46.