Кристалічні структури та фазові перетворення в алюміната Х РЗЕ зі структурою перовськіту

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Методами in situ низько- та високотемпературної порошкової дифракції високого розділення з використанням синхротронного випромінювання, монокристальної диф¬ракції та термічного аналізу досліджено кристалічні структури та фазові перетворення в алюмінатах рідкісноземельних елементів (РЗЕ) зі структурою перовськіту та деяких твердих розчинів на їх основі. При кімнатній температурі сполуки RA103 мають ромбоедричну, R-Зс (R = La, Pr, Nd), ромбічну, Pbnm (R = Sm -j- Lu, Y) та тетрагональну, 14/mcm (СеАЮз) структури. Серед досліджених алюмінатів РЗЕ спостерігається шість типів структурних фазових перетворень (ФП). Для перших членів ряду сполук RAlOj (R-La, Се, Pr, Nd) характерним є плавний перехід R-Зс - Рт-Зт, тоді як в алюмінатах Sm, Gd та Eu відбувається стрибкоподібний перехід першого роду Pbnm - R-3c. Температури обидвох цих переходів зростають лінійно із зменшенням радіуса катіона РЗЕ. Чотири інші ФП (R-Зс - Ітта, Ітта -14/піст, Ітта - І2/т{С2/т) та 12!т -14/піст) трапляються тільки в СеАЮз та РгАЮз, а також в твердих розчинах на їх основі. Побудовано узагальнену фазову діаграму алюмінатів РЗЕ зі структурою перовськіту. Crystal structures and phase transitions of the perovskite-like RAlOj aluminates and some solid solutions based on them have been investigated by means of/я situ high-resolution powder diffraction technique using synchrotron radiation, single crystal diffraction and thermal analysis. At room temperature the RAIO3 compounds display rhombohedral, R-3c (R=La, Pr, Nd), orthorhombic, Pbnm (R=Sm-j-Lu, Y) and tetragonal, 14lmcm (СеАЮз) structures. Six types of the phase transitions exist in the RAIO3 compounds. Second-order phase transition R-3c - Pm-3m is typical for the first members of RAIO3 compounds (R-La, Ce, Pr, Nd), and First-order transformation Pbnm - R-Зс is observed for SmA103, GdA103 and EuA103. The temperatures of these transitions increase linearly with the decreasing of R3 cation radii. Four other phase transitions: R-3c - Ітта, Imma - 14/mem, Imma -12/m(Cl/m) and 12/m-14/mem have been found only in СеАЮ3, РгАЮ3 and solid solutions based on them. The common phase diagram of the rare-earth aluminates with perovskite structure has bee constructed.

Description

Keywords

Citation

Василечко Л. О. Кристалічні структури та фазові перетворення в алюміната Х РЗЕ зі структурою перовськіту / Л. О. Василечко, А. О. Матковський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2004. – № 514 : Електороніка. – С. 33–51. – Бібліографія: 91 назва.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By