Аналіз систем утеплення будівель з урахуванням життєвого циклу теплової ізоляції

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Кожне підвищення тарифів на енергоносії актуалізує проблему утеплення будинків з метою зменшення витрат на опалення, що породжує, зокрема, питання вибору утеплювального матеріалу. Розглянуто актуальне питання порівняння найпоширеніших видів теплової ізоляції: пінополістиролу (пінопласту) та мінеральної вати. Як узагальнений критерій їх порівняння пропонується оцінка життєвого циклу, яка формується з оцінок чотирьох етапів існування матеріалу: виробництво, монтаж, використання (експлуатація) та повернення назад у довкілля. Фінансовий вимір оцінки життєвого циклу запропоновано визначати згідно з податковим кодексом України. У статті детально розглянуто етапи виробництва утеплювальних матеріалів та повернення їх у довкілля як найобтяжливіші з погляду впливу на довкілля. Процеси виробництва мінеральної вати та пінополістиролу принципово різні: у виробництві пінополістиролу використовують нафту, а мінеральної вати – природний матеріал доломіт. Проте в обох випадках вплив на довкілля можна оцінити за шістьма основними показниками. Відповідно до результатів аналізу на сучасному етапі розвитку виробництва пінополістирол та мінеральна вата є рівноцінними матеріалами, їх виробництво не суперечить стратегії сталого розвитку, а тому вони надалі матимуть широке застосування. Отримані результати можна доповнити іншими методиками оцінки життєвого циклу, які зокрема враховують вплив матеріалів на організм людини.Each increase of energy tariffs actualizes the problem of insulation of buildings in order to reduce heating costs. This raises the question of choice of insulating material. In the article is considered the actual question comparing the most common types of thermal insulation - polystyrene (foam) and mineral wool. As a general criterion of comparison proposed life cycle assessment which is formed of four stages assessments existence of material: manufacture, installation, use (operation) and return back to the environment. The financial evaluation of life-cycle assessment suggested to determine according to the Tax Code of Ukraine. In the article are considered the stages of production insulating material and returning them to the environment as the heaviest in terms of environmental impact. The processes of manufacturing mineral wool and polystyrene are fundamentally different. Production of polystyrene is based on using of oil, production of mineral wool is based on using of natural material dolomite. However, in both cases, the environmental impact can be assessed on six key indicators. According to an analysis at the present stage of manufacture polystyrene and mineral wool materials are equal. Their production is not contrary to the strategy of sustainable development, and therefore they continue to be widely used. The results can be complementary as other techniques of life cycle assessment which in particular take into account the impact of materials on humans.

Description

Keywords

утеплення, теплова ізоляція, життєвий цикл, екологічний податок, фінансовий вимір, warming, thermal insulation, life cycle, environmental tax, financial evaluation

Citation

Маліновський А. А. Аналіз систем утеплення будівель з урахуванням життєвого циклу теплової ізоляції / А. А. Маліновський, М. Й. Олійник, А. З. Музичак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. – 2016. – № 844. – С. 139–145. – Бібліографія: 14 назв.