Статична фотопружність тетрагональних кристалів за різницею ходу

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Для кристалів, що належать до класів симетрії 4, 4 , 4/m, встановлено співвідношення, які описують п’єзооптичний ефект за різницею ходу. Проведено аналіз цих співвідношень і доведено, що на основі п’єзооптичних коефіцієнтів різниці ходу і кількох інтерферометричних вимірювань можна знайти усі абсолютні п’єзооптичні коефіцієнти з меншими похибками, ніж тільки інтерферометричними методами. Relations that describe piezo-optic effect of retardation for crystals with symmetry classes 4, 4 , 4/m were determined. Analysis of these relations was done and we proved that using piezo-optic coefficients of retardation and few interferometric measurements it is possible to acquire all absolute piezo-optic coefficients with smaller errors than with interferometric methods only.

Description

Keywords

статична фотопружність, тетрагональні кристали, інтерферометрія, static photoelasticity, tetragonal crystals, interferometry

Citation

Кость Я. П. Статична фотопружність тетрагональних кристалів за різницею ходу / Я. П. Кость, А. С. Андрущак, Б. Г. Мисик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 681 : Електроніка. – С. 118–126. – Бібліографія: 12 назв.