Удосконалення системи обліку та аналізу для управління товарними запасами підприємств громадського харчування

Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Досліджено організаційно-методичні аспекти системи обліку товарних запасів підприємств громадського харчування з огляду поточної кон’юнктури ринку. Виявлено основні недоліки та розроблено пропозиції, що сприятимуть їх усуненню, а також обґрунтовано пропозиції щодо покращення методики обліку й аналізу ефективності використання товарних запасів підприємствами громадського харчування. The authors of this article have researched the organizing and methodical aspects of the goods in stock system of bookkeeping of the catering enterprises from the point of view of the current Market State. The basic problems have been itemized аnd the suggestions as to their elimination have been developed. The offers as to the improving of accounting methods and to the analysis of the efficiency of goods in stock using by catering enterprises have been substantiated.
Description
Keywords
організаційно-методичні аспекти, аналіз ефективності, organizing and methodical aspects, analysis of the efficiency
Citation
Хом’як Р. Л. Удосконалення системи обліку та аналізу для управління товарними запасами підприємств громадського харчування / Р. Л. Хом’як, І. Л. Цюцяк, А. Л. Цюцяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 647 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 528–534. – Бібліографія: 8 назв.