The increase of the strength of the tooth - rolling cutter joint

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджувалася міцність з’єднання “зубець-шарошка”, яка значною мірою впливає на довговічність бурових доліт. Збільшення інтерференції під час стиску призводить до збільшення концентрації напружень у з’єднанні з натягом зубця і тіла шарошки. Як було показано, для такої конструкції за максимальних значень навантажень контактні напруження можуть перевищувати допустимі значення, що недопустимо. Щоб запобігти цьому, запропонована конструкція з’єднання “зубець-шарошка” за допомогою пресування. Такий тип конструкції дав змогу отримати однорідніші з’єднання. Зменшення різниці між максимальними і мінімальними величинами контактних напружень покращує однорідність і, як наслідок, якість з’єднання. There have been investigated the strength of the tooth-rolling cutter joining which greatly affects the durability of the drilling bit. The increase of interference during the compression results to the increase of the stress concentration in the tight coupling tooth rolling cutter body. It has been shown that for the assembly with the maximal interference the contact pressure exceed the permissible, which is unacceptable. To avoid this the selective assembly of the tooth-rolling cutter body press-joint is proposed. The usage of the selective assembly allows to have more homogeneous joints. The reduction of difference between maximal and minimal values increases the homogeneity, and therefore, the quality of the joint.
Description
Keywords
Citation
Petryna D. The increase of the strength of the tooth - rolling cutter joint / D. Petryna // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 772 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 86-89. – Bibliography: 2 titles.